25/11/2020

Heeft u zich al aangemeld voor het ONS prijzenfestival? ONS:ledentijdschrift van KBOBrabant bestaat in januari 10 jaar.Dat wordt gevierd.In de ONS van november staat hierover veel informatie.Wilt u meedoen aan dit prijzenfestival?? Schrijf u dan in via www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival.Deze inschrijving is gratis met daarnaast een abonnement op de digitale nieuwsbrief van ONSleden voordeel.Wilt u kans maken

20/11/2020

Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen  Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere

14/10/2020

GAAT NIET DOOR VANWEGE CORONA REGELS: Cordaad gaat op dinsdag 3 november van 14.00-16.00 een bijeenkomst organiseren in het Brouwershuis te Leende.Thema van deze bijeenkomst :Dementie, onze zorg Aanmelden tot 26 oktober via www.cursushuys.nl Mantelzorgers en hun zorgvrager zijn welkom. De deelname is gratis.Meer informatie kunt u vinden bij Nieuws, onderdeel Cordaad.

02/07/2020

TV kerkdienst vanwege Allerheiligen en Allerzielen op zondag 1 november vanuit Budel Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende, waarbij de afspraken met de bisschoppen en de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand en geen samenzang worden nageleefd. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar

26/03/2020

In de afgelopen periode zijn veel van de activiteiten afgelast of niet doorgegaan.De jaarvergadering 2019 is definitief afgelast.De stukken van deze jaarvergadering staan bij het kopje Nieuwsbrieven. Het bestuur hoopt erop dat mogelijk in november een aantal activiteiten herstart kunnen worden.We gaan dan ook gebruik maken van het MFA De Schammert. Informatie hierover komt in

23/03/2020

Het Cordaad Welzijn team Heeze-Leende wil haar bijdrage leveren in deze tijd van het coronavirus. Zij gaan matchen de vraag en aanbod van hulp in Heeze-Leende.Zij zullen allereerst verwijzen naar lokale burgerinitiatieven die al zijn opgestart.Hulpvragen:In Leende aanmelden via telefoonnummer :06 39562941 of via info@zcgraaggedaanleende.nlIn Leenderstrijp aanmelden bij Truus:06 2040312 of Gonnie:06 21670818, event. dorpsondersteuners